ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอก

Share on facebook
ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอกของ3M คงทนต่อแสงแดด 3-5 ปี ด้วยเครื่องพิมพ์HP LATEX หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต Rungsit University facebook.com ThumnaksilpAdvertisingCoLtd videos

Share this post with your friends

Share on facebook