japannese flag

JAPANESE FLAG (J-Flag)

รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง  พิมพ์ลงไวนิล 2หน้า ขนาด 50X150-180cm ทนต่อสภาพแวดล้อม ฝน, แสงแดด ทั้งกลางแจ้งหรือภายในอาคาร มีขาตั้งหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบกับสภาพแวดล้อมใช้งาน