advertising lightbox

advertising lightbox

Advertising Lightbox

ตู้ไฟแสดงสินค้ามีทั้งแบบภายในอาคารและภายนอก,กลางแจ้ง
ลักษณะเป็นตู้ไฟแสดงภาพสินค้า ภายในมีแสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทำให้ภาพหรือกราฟฟิคสวยงาม
มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่กว่างานพิมพ์ใช้ตั้งลงพื้น
เหมาะกับที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือต้องการความโดดเด่นที่เป็นพิเศษ ทำให้สินค้ามีความเด่นชัด และสวยงามมากขึ้น