advertising lightbox

advertising lightbox

Advertising Lightbox ตู้ไฟแสดงสินค้ามีทั้งแบบภายในอาคารและภายนอก,กลางแจ้งลักษณะเป็นตู้ไฟแสดงภาพสินค้า ภายในมีแสงสว่างจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทำให้ภาพหรือกราฟฟิคสวยงามมีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่กว่างานพิมพ์ใช้ตั้งลงพื้นเหมาะกับที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือต้องการความโดดเด่นที่เป็นพิเศษ ทำให้สินค้ามีความเด่นชัด และสวยงามมากขึ้น

Read More »

Sticker In & Out-door

STICKER IN-DOORสติ๊กเกอร์พีวีซีสามารถพิมพ์งานได้หลากหลายเช่น โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์, ฉลากสินค้า งานพิมพ์สำหรับออกงานแสดงสินค้า, แบบป้ายโฆษณาในอาคาร ฯลฯสติ๊กเกอร์พีวีซี นั้นมีหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์พีวิซีใส ,ขาวเงา, ขาวนวล, ขาวมุก  สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ

Read More »

Standee

STANDEE & DISPLAY รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet, เราคือโรงงานผู้ผลิตพร้อมรับติดตั้งป้ายโฆษณา,ทำป้ายหาเสียง, ป้ายเลือกตั้ง, รับทำป้ายหมู่บ้าน, ป้ายคัทเอาท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณาผนังตึก, รับทำป้ายกล่องไฟ,

Read More »

japannese flag

JAPANESE FLAG (J-Flag) รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง  พิมพ์ลงไวนิล 2หน้า ขนาด 50X150-180cm ทนต่อสภาพแวดล้อม ฝน, แสงแดด ทั้งกลางแจ้งหรือภายในอาคาร มีขาตั้งหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบกับสภาพแวดล้อมใช้งาน

Read More »

mobile ad

Mobile Ad, Car Wrap รถโฆษณา เป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้สำหรับติดรถ ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถเก๋ง รถบรรทุก เป็นสื่อโฆษณาชนิดหนึ่งที่ใช้กระจายโดยใช้รถเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ได้ดี ลักษณะ ป้ายประกาศโปสเตอร์นอกตัวรถ (outside posters) อาจติดข้างหน้า

Read More »