STICKER IN-DOOR
สติ๊กเกอร์พีวีซีสามารถพิมพ์งานได้หลากหลายเช่น โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์, ฉลากสินค้า งานพิมพ์สำหรับออกงานแสดงสินค้า, แบบป้ายโฆษณาในอาคาร ฯลฯสติ๊กเกอร์พีวีซี นั้นมีหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์พีวิซีใส ,ขาวเงา, ขาวนวล, ขาวมุก  สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ 3m มีความยืดหยุ่นสูง(ความละเอียด 1200 dpiเคลือบเงา-ด้าน)

 

STICKER OUT-DOOR
เป็นสติกเกอร์พีวีซีนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้องเปียกหรือโดนน้ำ ตากแดดตากฝนและโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานาน

สติ๊กเกอร์พีวีซี นั้นมีหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์พีวิซีใส ,ขาวเงา, ขาวนวล, ขาวมุก  สติ๊กเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ 3m สำหรับติดรถ Car warp และสติ๊กเกอร์พีวีซีอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับติดกระจก พลาสวู๊ด อะคิลิค ฟิวเจอร์บอร์ด ฝาผนังที่ผิวเรียบเนื้อแข็ง

งานพิมพ์หมึกบนสติ๊กเกอร์พลาสติกพีวิซี มีความยืดหยุ่นสูง แบบที่ใช้ภายนอกอาคาร(ความละเอียด 1,400 dpi) นิยมใช้ในงานป้ายโฆษณา เช่น ภาพต่อขนาดใหญ่บนกระจกตึก ติดงานบนอะคิลิค หรือพลสวูด เป็นต้น