ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอก

S_73235682764352
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอกของ3M คงทนต่อแสงแดด 3-5 ปี ด้วยเครื่องพิมพ์HP LATEX หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต Rungsit University

facebook.com ThumnaksilpAdvertisingCoLtd videos

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin